O nás

Únor 13, 2018

Filmová společnost Alfreda Bouriany je produkční jednotka, kterou si v roce 2011 vymyslel Bohdan Karásek, aby mu zaštítila jeho skloubené režijně-produkční snahy, za těsné spolupráce několika dalších přátel.

Věnujeme se výrobě nízkorozpočtových filmů mimo jakoukoli institucionální podporu „shora“. Není to proto, že bychom o ni nikdy nejevili zájem. Bylo však moudré rezignovat; zároveň hledáme nové, konstruktivní cesty, jak se bez ní při tvorbě filmů obejít.

V současnosti je takovou cestou myšlenka komorního tvaru, při jehož natáčení se dá spoléhat na rekvizity živé okolní skutečnosti a všichni, kdo se podílejí, dělají všechno zadarmo. Lze tomu říkat různě, třeba ´domácí film´, ´bytový film´, ´courtyard movie´ („film ze dvorku“); a řetěz příbuzných termínů může vést až k hrdému ´nezávislý film´/´independent cinema´.

Členové filmového štábu jsou pro svoji práci profesionálně kvalifikovaní; to, co si bereme ze slova „amatér“, je rozměr lásky k věci samotné a pochopení, že aby tato láska zůstala při životě, je třeba setrvávat v procesu učení.

Na těchto stránkách bychom rádi zveřejňovali dílčí výsledky naší práce či stopy k nim. Jsme vždy rádi za jakékoli reakce či impulsy. Komunikace je pro nás důležitá, protože bez ohledu na pověry také pro náš případ platí, že cílovou skupinou je divák a smyslem naší lásky k filmovému médiu je rozhovor autora s publikem.

Jsme otevřeni jakékoli formě koprodukce či distribuce.