Filmová společnost Alfreda Bouriany je produkční jednotka, kterou si v roce 2011 vymyslel Bohdan Karásek, aby mu zaštítila jeho skloubené režijně-produkční snahy. To se neobejde bez pomoci druhých, nicméně občas je termín „jednotka“ celkem na místě.*

Věnujeme se výrobě nízkorozpočtových filmů bez jakéhokoli institucionálního zastřešení. Tvoříme pomalu a náročnost projektů se rozvětvuje, nicméně vzhledem k základním výrobním možnostem se stále držíme způsobu jednoduché inscenace, při které se dá spoléhat na rekvizity živé okolní skutečnosti a častou náplní scén jsou povídající si lidé.

„Dialogy jsou nejlevnější akcí.“ (Bohdan Karásek)

Lze tomu říkat různě, třeba domácí film, bytový film, courtyard movie („film ze dvorku“); a řetěz příbuzných termínů může vést až k hrdému nezávislý film / independent cinema.

Členové štábu jsou pro svoji práci profesionálně kvalifikovaní; to, co si bereme ze slova „amatér“, je rozměr lásky k věci samotné a pochopení, že aby tato láska zůstala při životě, je třeba setrvávat v procesu učení.

Smyslem naší lásky k filmovému médiu je rozhovor autora s publikem.**

„Naší cílovou skupinou je divák.“ (Bohdan Karásek)


*Texty na těchto stránkách jsou též občas psány v první osobě jednotného čísla.
**Ve smyslu obrazném, tedy nejlépe bez autorova slovního okecávání.